ZSzOI Łowicz


Idź do treści

Menu główne:


Ogłoszenia

Ogłoszenia i komunikaty

POMÓŻMY DZIECIOM Z RODZINNYCH
DOMÓW DZIECKA


Fundacja Przyjazny Świat Dziecka jest organizatorem akcji zbiórki makulatury
na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą
"Przywróćmy Dzieciom Uśmiech".

Cele akcji:

- pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka,
- wymiar edukacyjny: uczy dzieci i młodzież empatii; poprzez edukację ekologiczną uczniowie zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów.

Czas trwania akcji:

Akcja trwa do 2 czerwca 2017r.
Podsumowanie akcji nastąpi do dnia 16 czerwca 2017r.
Uczniowie, którzy zbiorą
co najmniej 50kg makulatury, wezmą udział w losowaniu 50 odtwarzaczy mp3.
W każdej szkole zostanie wyróżnionych dyplomami trzech uczniów, którzy przyniosą największą ilość makulatury.

JUŻ DZIŚ DOŁĄCZ DO AKCJI!!!


PODRĘCZNIKI


W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I - III szkoły podstawowej podręczniki i ćwiczenia (poza religią)
otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji rządowej.

Za wyjątkiem religii uczniowie klas IV i V będą korzystali z zestawu bezpłatnych podręczników zakupionych
przez szkołę w ramach dotacji celowej przekazanej przez MEN (zestaw podręczników będzie wypożyczany
każdemu uczniowi przez bibliotekę szkolną, a ćwiczenia przekazane nieodpłatnie na własność).

Zgodnie za art. 22 ac Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., Poz. 811) podręczniki, materiały edukacyjne oraz zestawy ćwiczeniowe
(z wyjątkiem religii) dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 zostaną
udostępnione przez szkołę.

Strona główna | Ogłoszenia i komunikaty | Z życia szkoły | Galeria | Organizacja pracy szkoły | Szkoła | Biblioteka | Świetlica | Sport | Uczniowie | Kadra | Tytuły i certyfikaty | Dokumenty | Ciekawe strony WWW | Wskazówki dla rodziców | Archiwum | Mapa witryny

Darmowy licznik odwiedzin

Powrót do treści | Wróć do menu głównego