ZSzOI Łowicz


Idź do treści

Menu główne:


Wyniki sprawdzianu 2010

Archiwum > 2010

Sprawdzian 2010

Średnia dla szkoły (arkusz standardowy) - 26,50 pkt.

Średnia dla OKE Łódź - 24,33 pkt.

Średni wynik dla kraju - 24,56 pkt.


Średnie szkoły dla arkusza niestandardowego:

- uczniowie słabo słyszący - 27,00 pkt.,

- uczniowie z upośledzeniem - 24,33 pkt..


Łącznie za cały arkusz uczeń mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów.


Strona główna | Ogłoszenia i komunikaty | Z życia szkoły | Galeria | Organizacja pracy szkoły | Szkoła | Biblioteka | Świetlica | Sport | Uczniowie | Kadra | Tytuły i certyfikaty | E-dziennik | Dokumenty | Ciekawe strony WWW | Wskazówki dla rodziców | Archiwum | Mapa witryny


Podmenu:

Darmowy licznik odwiedzin

Powrót do treści | Wróć do menu głównego